Stavland.no

Personvernerklæring for Stavland AS

Denne personvernerklæringa gjelder for Stavland AS og nettstedet www.stavland.no.

Stavland AS (organisasjonsnummer 916 214 200) er ansvarlig for behandling av opplysninger om kunder og andre som har gitt personopplysninger til nettsida www.stavland.no.

Vi vil at du skal kjenne deg trygg når kjøper tjenester av Stavland AS eller besøker www.stavland.no. Vi forsikrer deg om at personlig informasjon blir behandlet på en trygg måte av oss. Vi har forpliktet oss til å ta vare på personvernet ditt.

Du kan besøke www.stavland.no uten å legge igjen informasjon om deg selv. Men om du tar kontakt med oss på epost via nettsida, vil informasjonen du gir der havne i e-postkassa vår.

Hvordan denne informasjonen blir behandlet og oppbevart, kan du lese om nedenfor

Hvordan personopplysninger blir behandlet

Stavland AS samler ikke inn opplysninger om personlige betalingskort, fødselsdato eller personnummer.

Eksempel på informasjon vi samler inn, og i hvilke sammenhenger:

 • Foretaksnavn og navn på kontaktpersoner (for kommunikasjon med kunder og andre)
 • E-postadresser (for kommunikasjon med kunder og andre)
 • Telefon- eller mobilnummer (for kommunikasjon med kunder og andre)

Hvordan innhenter vi informasjon?

Stavland AS samler inn personopplysninger gjennom

 • henvendelser via nettsida vår (www.stavland.no)
 • direkte muntlig og skriftlig kommunikasjon med kundene våre

Hvorfor behøver vi denne informasjonen?

 • For å være i kontakt med kundene våre og for å oppfylle avtalen vi har med dem på en rasjonell måte.
 • For ev. å kunne gi deg oppdatert informasjon om oss, varsle deg om spesialtilbud eller tjenester.

Lagring av informasjonen

Opplysningene blir lagret på våre egne datamaskiner, samt på vertsmaskiner/servere hos nettleverandørene våre, One.no og Google.

 • Tjenesteleverandører/firma vi har databehandlingsavtale med, har eget ansvar for opplysningene som er registrert om deg hos dem (se nedenfor under «Utlevering av opplysninger til tredjepart»).

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Cookies, eller informasjonskapsler, er små tekstfiler som blir sendt fra en webside og midlertidig lagret på besøkerens datamaskin. Nettsida vår, www.stavland.no, bruker cookies i disse sammenhengene:

 • Hver gang du besøker nettsida vår, blir det laget en midlertidig informasjonskapsel. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner når du lukker nettleseren din.
 • Google Maps: Informasjonskapsel som sporer hvor  brukere navigerer på Google maps-kartet på nettsida vår. Fanger ikke opp personopplysninger.
 • Google Analytics: Informasjonskapsel som sporer hvor mange brukere som har vært inne på nettsida. Fanger ikke opp personopplysninger

Du legger altså ikke igjen opplysninger om deg selv på nettsida vår; bare når du kontakter oss på epost.

Tilgang til og endring av personlige opplysninger

Sletting av informasjon

Kunder som har avsluttet kundeforholdet sitt hos oss, kan be om at alle personopplysningene vi har lagret om dem, blir slettet.

Kravet om oppbevaring av regnskapsmateriale gjør likevel at noe slik informasjon må oppbevares i tråd med krav i regnskapsloven

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Personopplysningene du gir til oss, blir ikke delt med tredjeparter med unntak av regnskapsføreren vår og, i noen tilfelle, med underleverandører. Regnskapsfirmaet har et eget ansvar for opplysningene som blir registrerte om deg hos dem.

Dine rettigheter

Ifølge EUs personvernforordning og norsk personopplysningslov fra 2018, har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi har om deg og hvordan vi behandler opplysningene.

Du kan også kreve at vi sletter opplysningene om deg.

Dersom du mener deg urettmessig behandlet etter personopplysningsloven, kan du klage til datatilsynet ( https://www.datatilsynet.no), som er tilsynsmyndighet i Norge.